Facilitaire zaken

Facilitaire zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief banen en gebouwen en bestaat uit vier onderdelen met de volgende contactpersonen:
 
• Schoonmaak: Jan Akkerman ([email protected]l)
• Kantine: Patrick Ruberg ([email protected])
• Energie en elektronica.: Gert van Luik ([email protected])
• Onderhoud banen: Janusz Lenart ([email protected])
 
Zij zorgen samen met de bestuursverantwoordelijke en commissieleden voor het onderhoud van het park, te denken aan:
• De schoonmaak van het clubgebouw binnen
• Inkoop van voedsel- en drinkwaren en inrichting kantine
• Gas, water, licht en elektronica (druppels, toegang, wifi, muziekinstallatie, etc.)
• Regulier onderhoud/verzorgen van de tennisbanen en clubgebouw alsmede kleine reparaties aan gebouwen, apparatuur en machines
 
Hebt u wensen/ideeën m.b.t. banen, schoonmaak, energievoorziening, of kantine neem dan contact op met bovenstaande contactpersonen. Op deze manier zullen uw ideeën/wensen worden gehoord en worden besproken in de diverse commissies en het bestuur. Wilt u als vrijwilliger deelnemen in een van de commissies, neem dan contact op met [email protected].