Facilitaire zaken

Bestuursfunctie facilitaire zaken

In de algemene leden vergadering van 21 februari 2019 is besloten om facilitaire zaken aan het bestuur toe te voegen. Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief banen en gebouwen en bestaat uit de volgende 4 commissies met als aanspreekpunten:

Aanspreekpunt
• Schoonmaak: Jan Akkerman ([email protected] )
• Kantine: Patrick Ruberg ([email protected] )
• Energie en elektronica.: Gert van Luik ([email protected] )
• Onderhoud banen: Janus Lenart ([email protected])

De aanspreekpunten zorgen samen met de bestuursverantwoordelijke en commissieleden voor het onderhoud van het park, te denken aan:
• De schoonmaak van het clubgebouw binnen
• Inkoop van voedsel- en drinkwaren en inrichting kantine
• Gas, water, licht en elektronica (druppels, toegang, wifi, muziekinstallatie, etc.)
• Regulier onderhoud/verzorgen van de tennisbanen en clubgebouw alsmede kleine reparaties aan gebouwen, apparatuur en machines

Hebt u wensen/ideeën m.b.t. banen, schoonmaak, energievoorziening, of kantine neem dan contact op met betreffende aanspreekpunt. Op deze manier zullen uw ideeën/wensen worden gehoord en worden besproken in de diverse commissies en het bestuur.

Mocht u interesse hebben om als vrijwilliger deel te nemen in een van de commissies, neem dan contact op met het betreffende aanspreekpunt of met mij.

Albert Schaap

[email protected]