Facilitaire zaken

Facilitaire zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud en beheer van het tennispark, inclusief banen en gebouwen en bestaat uit vijf onderdelen met de volgende contactpersonen:

Zij zorgen samen met andere commissieleden en bestuurslid Facilitaire zaken Bauke Fokkema voor het onderhoud van het park, te denken aan:

  • De schoonmaak van het clubgebouw binnen
  • Inkoop van voedsel- en drinkwaren en inrichting kantine
  • Gas, water en licht
  • Elektronica (druppels, toegang, wifi, muziekinstallatie, etc.)
  • Regulier onderhoud/verzorgen van de tennisbanen en clubgebouw alsmede kleine reparaties aan gebouwen, apparatuur en machines

Hebt u wensen/ideeën m.b.t. banen, schoonmaak, energievoorziening of kantine neem dan contact op met bovenstaande contactpersonen. Op deze manier zullen uw ideeën/wensen worden gehoord en worden besproken in de diverse commissies en/of het bestuur. Ook bereikbaar via [email protected].