Historie

In 1990 is de tennisvereniging opgericht als onderdeel van de Sportvereniging Smitshoek, deze vereniging was niet aangesloten bij de KNLTB en had de intentie alleen een recreatieve vereniging te zijn. Er werden 2 kunstgrasbanen aangelegd op de plek waar nu de fietsenstalling is van de voetbalvereniging.

De uitbreiding van het sportpark Smitshoek heeft er toe geleid dat deze banen verplaatst moesten worden naar een andere locatie op het sportpark. Dit is voor de tenniscommissie de insteek geweest om na te denken over de toekomst, hierbij werd meegenomen dat i.v.m. de Vinex-locatie Carnisselande er een grotere behoefte zou ontstaan aan tennismogelijkheden in de directe omgeving. Dit heeft geresulteerd in de aanleg van 3 nieuwe banen met een clubhuis, en we een zelfstandige tennisvereniging zijn geworden die is aangesloten bij de KNLTB, De vereniging  is officieel opgericht op 11 oktober 2001.

Na een aantal jaar bleek dat de capaciteit niet voldeed aan de vraag; er bleef een wachtlijst en steeds meer leden hadden ook de behoefte om mee te doen aan competitie en toernooien. Het clubhuis voldeed niet aan de NOC/NSF norm en uiteindelijk viel de beslissing om de vierde baan aan te leggen en een nieuw clubhuis te bouwen, welke wel voldeed aan deze normen. In 2008 is met de hulp van veel vrijwilligers een mooi nieuw clubhuis gebouwd, waarvan de officiële opening plaatsvond in september 2008.

De vereniging heeft vele betrokken jeugd- en seniorleden, zowel op de baan als in vrijwillige inzet.
De leden zijn actief in de voor- en najaarscompetitie en we organiseren ieder jaar een Wintertoernooi en een Zomertoernooi.
Daarnaast vinden er ook wekelijks damesochtenden, herenochtenden, racketavonden en racketmiddagen plaats en organiseren we jaarlijks laddercompetities, interne competitie en clubkampioenschappen.
De verschillende commissies van de vereniging organiseren verder diverse leuke activiteteiten voor jong en oud.
Voor meer informatie kijk gerust verder op de website of op de pagina's van de Feestcommissie, Jeugdcommissie en/of Technische commissie.