Gedragsregels

Als tennisvereniging hebben we bepaalde normen, waarden en gedragsregels waarvan wij verwachten dat leden ze herkennen en naleven.

Wij houden de volgende gedragsregels aan:

 • Iedereen is welkom op ons tennispark ongeacht leeftijd, geslacht, geloofsovertuiging, kleur of seksuele geaardheid;
 • Toon respect voor de tegenstander, andere leden en bezoekers, op en buiten het tennispark;
 • Schelden, vloeken, discrimineren en pesten horen niet thuis op en naast de tennisbaan;
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant;
 • Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of ander kenmerk;
 • Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag;
 • Plezier staat voorop, haal het beste uit jezelf;
 • Speel volgens de regels en speel eerlijk;
 • Ouders, publiek en trainer(s) bemoeien zich niet met wedstrijden;
 • Jij beslist over ballen aan jouw kant, je tegenstander aan zijn/haar kant: vertrouw elkaar;
 • Een compliment voor een goede bal (van je tegenstander) is heel normaal;
 • Rackets zijn om mee te tennissen, niet om mee te gooien;
 • Laat tennisbanen, kantine, kleedruimtes en tennispark netjes achter.

Bij het niet naleven van deze regels moeten in beginsel betrokkenen zelf elkaar hierop aanspreken.

Bij een conflict kan het bestuur of de door het bestuur aangewezen persoon een bemiddelende rol spelen. Het schorsen van een lid is de uiterste sanctie die het bestuur kan opleggen.