Welkomstinformatie

Lid geworden? Welkom bij TV Smitshoek!
Hierbij geven wij je graag meer informatie over je lidmaatschap van onze vereniging.

KNLTB LIDMAATSCHAP
Je bent aangemeld bij de KNLTB met jouw persoonlijke bondsnummer en kunt per direct gebruik maken van de KNLTB ClubbApp, MijnKNLTB en van de banen.
De factuur voor de contributiebijdrage ontvang je binnenkort per e-mail via KNLTB.Club.

KNLTB ClubApp
De KNLTB ClubApp wordt bij onze vereniging gebruikt om digitaal een baan te reserveren en te bevestigen, de actuele ranking, toernooihistorie, spelers en teams te zoeken, deel te nemen aan de laddercompetitie en diensten in te plannen.
Ook om op de hoogte te blijven van het nieuws en activiteiten binnen onze vereniging kun je gebruik maken van de KNLTB ClubApp.
De fysieke KNLTB ledenpas is komen te vervallen. De digitale KNLTB ledenpas is daarvoor in de plaats gekomen en te vinden in de KNLTB ClubApp. Met de digitale KNLTB ledenpas kan ook deelgenomen worden aan competities en open toernooien die andere verenigingen organiseren.

Download de KNLTB ClubApp via de onderstaande buttons:

Om toegang te krijgen tot het park, de kleedkamers, de deur naar het afhangbord en toiletten in de hal ontvang je binnenkort een persoonlijke toegangspas.

KENNISMAKING
Indien je kennis wilt maken met onze vereniging ontvangen wij je graag op woensdagavond tijdens de racketavond (vanaf 19.30 uur) en/of op zondagmiddag tijdens de racketmiddag (vanaf 13.30 uur). Op deze dagen is er altijd iemand aanwezig die je wegwijs kan maken.
Uiteraard kun je ook gelijk een balletje komen meeslaan. We spelen met alle niveaus (17+) en leggen ieder half uur een nieuw potje neer. Je kunt ieder half uur mee komen spelen en/of stoppen.
Dit is de tip om kennis te maken met het spelen op onze banen, de leuke leden en de vereniging!

TENNISLES
De tennislessen zijn uitbesteed aan De Tennisschool van Leon Zuijdendorp. Er kan uitsluitend door leden van TV Smitshoek deelgenomen worden aan de lessen. Voor vragen over tennisles kun je contact opnemen met Leon Zuijdendorp, 06-47214553.

VRIJWILLIGERS
Als een van de weinige tennisverenigingen is er bij TV Smitshoek (nog) geen verplichte bardienst. Wij willen dit graag zo houden. Alle hulp is dan ook van harte welkom.
Mocht je ook je steentje bij willen dragen, door bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal een bardienst te verzorgen of een keer tijdens een toernooi in de keuken te helpen, dan zouden wij dat zeer waarderen.
Wil je je opgeven of heb je vragen over vrijwilligerswerk bij onze vereniging, stuur dan een e-mail naar de ledenadministratie.

WIJZIGING EN OPZEGGING
Opgave van wijzigingen van persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Omdat de vereniging al in een vroeg stadium de jaarlijkse ledenopgave aan de KNLTB moet zenden, is het van belang dat een eventuele opzegging als lid uiterlijk 4 weken vóór het einde van het kalenderjaar schriftelijk of per e-mail doorgegeven wordt aan de ledenadministratie. Ontvangen wij een opzegging later, dan ben je automatisch lid voor het volgende jaar en contributie verschuldigd.
Een opzegging is pas definitief als je hiervan een bevestiging van ons ontvangen hebt, welke je binnen 8 dagen ontvangt.

Bezoek ook eens onze website tvsmitshoek.nl voor nog meer informatie over onze vereniging. 
Mocht je nog vragen hebben of hulp nodig hebben, neem dan gerust contact op. We helpen je graag verder.

Daniëlle de Nijs, ledenadministratie
[email protected]
06-27396442

 

Wij wensen je veel (tennis)plezier toe bij TV Smitshoek!