Lesreglement

Algemeen Lesreglement 

1. Deelnemen aan de lessen is alleen toegestaan indien je lid bent van TV Smitshoek.
2. Een lesuur duurt 60 minuten, 45 minuten of 30 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de trainer/trainster.
Deze tijd kan gebruikt worden om een warming-up te doen of om in te spelen.
3. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
4. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van het aantal banen.
5. Er word in principe geen les gegeven op de volgende officiële feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, 2e
pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag. In de voorjaars-, Mei- (week 17/18), zomer-, herfst- en
kerstvakantie wordt er ook geen les gegeven, tenzij er al meer dan 3 lessen in te halen zijn.
6. De Tennisschool streeft ernaar om uiterlijk de eerste week van April aan te vangen met de zomerlessen en
uiterlijk de eerste week van Oktober met de winter lessen. Start van seizoen hangt namelijk ook af van het
weer! De Tennisschool zal in de laatste dag voordat de lessen aanvangen via de app laten weten waar/ wanneer
en met wie u of uw kind is ingedeeld.
7. De trainer laat u het altijd weten als de training komt te vervallen. Bij geen bericht kan u er dus van uitgaan dat
de training doorgaat.
8. Bij afwezigheid van de leraar/lerares bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere
leraar/lerares.
9. Lessen die uitvallen door afwezigheid van de leraar/lerares worden altijd ingehaald.
10. I.v.m. slecht weer(Regen/ sneeuw/ storm/ hittegolf) hebben wij in de zomer de regeling getroffen dat iedere 1e,
3
e en 5e slecht weer les wordt ingehaald. In de winter worden iedere 1e en 2e slechtweerles ingehaald, waarna
de 3e komt te vervallen, 4
e en 5e worden ingehaald en de 6e vervalt etc… Ivm een Harde Lockdown (alles dicht
en idereen thuis) wordt de eerste les ingehaald de 2e niet 3
e wel 4e niet etc…. Met een avondklok worden alle
lessen ingehaald.
11. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden worden stopgezet, worden niet ingehaald.
12. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden, mits 1 dag van tevoren
afgebeld, indien mogelijk ingehaald (max. 3x een inhaalles).
13. Het lesgeld moet uiterlijk de 3e les zijn betaald. Zo niet, dan heeft De Tennisschool het recht de les niet te
geven.
14. Bij tussentijdse beëindiging van de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld
verschuldigd.
15. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.
16. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende
schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten evenals blessures.