Algemeen lesreglement De Tennisschool (geldend vanaf 8 maart 2021)

 

 1. Een lesuur duurt 60 minuten, 45 minuten of 30 minuten inclusief 10 minuten pauze voor de leraar/lerares. Deze tijd kan gebruikt worden om een warming-up te doen of om in te spelen.

 2. We proberen om zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.

 3. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van het aantal banen.

 4. We geven in principe geen les op de volgende officiële feestdagen: Koningsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. In de voorjaars-, mei- (week 18/19), zomer-, herfst- en kerstvakantie geven we ook geen les, tenzij er al meer dan 3 lessen in te halen zijn.

 5. De tennisschool streeft ernaar om uiterlijk de eerste week van april aan te vangen met de zomerlessen en uiterlijk de eerste week van oktober met de winterlessen. Start van het seizoen hangt namelijk af van het weer! We laten op de laatste dag voordat de lessen aanvangen via de app weten waar/wanneer en met wie u of uw kind is ingedeeld.

 6. We informeren u altijd als een training komt te vervallen. Bij geen bericht kunt u er dus van uitgaan dat de training doorgaat.

 7. Bij afwezigheid van de leraar/lerares bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere leraar/lerares.

 8. Lessen die uitvallen door afwezigheid van de leraar/lerares mogen altijd ingehaald worden.

 9. Met weersomstandigheden (denk aan regen, sneeuw, storm of een hittegolf) waarbij we geen les kunnen geven, mag tijdens de zomerlessen iedere 1e, 3e en 5e les ingehaald worden. Tijdens de winterlessen mag iedere 1e en 2e les ingehaald worden, waarna de 3e les komt te vervallen, de 4e en 5e les mogen weer ingehaald worden en de 6e vervalt enzovoort. Als we te maken hebben met een coronamaatregel zoals een harde lockdown waarbij er geen lessen gegeven mogen worden, mag u de 1e les inhalen, de 2e niet, de 3e les wel, de 4e niet enzovoort. Als u les heeft op een tijdstip dat een avondklok geldt, mag u die lessen op een ander moment inhalen.

 10. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden worden stopgezet, worden niet ingehaald.

 11. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste privélessen kunnen, mits 1 dag van tevoren afgebeld, indien mogelijk wel ingehaald worden met een maximum van drie keer.

 12. Het lesgeld moet uiterlijk voor aanvang van de 3e les zijn betaald. Zo niet, dan heeft De Tennisschool het recht de les niet te geven.

 13. Bij tussentijdse beëindiging van de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

 14. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.

 15. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen evenals blessures van cursisten.