Lesreglement De Tennisschool

Algemeen Lesreglement
 
1. Een lesuur duurt 60 minuten, 45 minuten of 30 minuten inclusief 5 minuten pauze voor de  trainer/trainster. Deze tijd kan gebruikt worden om een warming-up te doen of om in te spelen.
 
2. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen.
 
3. De lestijden zijn afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de beschikbaarheid van het aantal banen.
 
4. Er word in principe geen les gegeven op de volgende officiële feestdagen: Koningsdag, 2e paasdag, 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag. In de voorjaars-, zomer-, herfst- en kerstvakantie wordt er ook geen les gegeven.
 
5. De Tennisschool zal in de laatste dag voordat de lessen aanvangen via  WhatsApp laten weten waar/ wanneer en met wie u of uw kind is ingedeeld.
 
6. De trainer laat u het altijd weten als de training komt te vervallen. Bij geen bericht kan u er dus van uitgaan dat de training doorgaat.
 
7. Bij afwezigheid van de leraar/lerares bestaat de mogelijkheid dat hij/zij vervangen wordt door een andere leraar/lerares.
 
8. Lessen die uitvallen door afwezigheid van de leraar/lerares worden altijd ingehaald.
 
9. I.v.m. slecht weer(Regen/sneeuw/storm/hittegolf) hebben wij in de zomer de regeling getroffen dat iedere 1e, 3e en 5e slecht weer les wordt ingehaald. In de winter worden iedere 1e en 2e slechtweerles ingehaald, waarna de 3e komt te vervallen. I.v.m. een lockdown wordt de 1e les ingehaald, de 2e niet, de 3e wel, de 4e niet etc.
 
10. Eenmaal aangevangen lessen die door weersomstandigheden worden stopgezet, worden niet ingehaald.
 
11. Gemiste groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Gemiste privélessen worden, mits 1 dag van tevoren afgebeld, indien mogelijk ingehaald (max. 3x een inhaalles).
 
12. Het lesgeld moet uiterlijk de 3e les zijn betaald. Zo niet, dan heeft De Tennisschool het recht de les niet te geven. 
 
13. Bij tussentijdse beëindiging door de cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.
 
14. In geval van blessures, ziekte, verhuizing etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.
 
15. De Tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten evenals blessures.