Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon

Bij Tennisvereniging Smitshoek vinden we het belangrijk dat onze leden in een veilige omgeving kunnen tennissen en weten waar ze terecht kunnen als ze worden geconfronteerd met ongewenst,  grensoverschrijdend gedrag.  Daarom heeft TV Smitshoek  een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld.

Onze VCP is Djurre Siccama. Hij tennist al jaren bij onze vereniging, is getrouwd ,  heeft 3 volwassen kinderen  en  is sinds  1998  huisarts in Carnisselande en Portland.

Wanneer  jij of je kind te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals pesten, agressie, discriminatie, seksuele intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag dan is Djurre, onze VCP, het aanspreekpunt om je verhaal kwijt te kunnen. Samen wordt er gekeken hoe er verder mee om te gaan en wat te doen. De informatie wordt  strikt vertrouwelijk behandeld en  alleen met jouw toestemming gedeeld. Als huisarts is Djurre gewend met vertrouwelijke informatie om te gaan.   Uiteraard kun je ook rechtstreeks bij het bestuur een klacht indienen, maar sommige situaties kunnen zo moeilijk of gevoelig liggen dat je ze  liever met een vertrouwenscontactpersoon deelt.

Djurre is bereikbaar  via e-mail:  
[email protected]