Lidmaatschap

We zijn heel blij met de groei van onze vereniging, maar dat betekent ook dat we op dit moment het maximum aantal Senior leden hebben bereikt. Aanmeldingen voor Senior leden komen op een wachtlijst.

De tennisvereniging kent 4 verschillende lidsoorten: Senior, Junior, Mini en Winterlid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij instroom na februari wordt een korting naar rato toegepast. Lidmaatschap is per jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van 4 weken. (afmelden kan t/m 3 december, uitsluitend via de ledenadministratie)

Hieronder volgt een overzicht van soort en contributie 2021:

Senior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 17 jaar of ouder
Beperking : Geen
Contributie : € 163,00

Junior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tenminste 11 jaar en niet ouder dan 17 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 80,50

Mini
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tot 11 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 49,50

Winterlid
Omschrijving: Lidmaatschap van 1-11 t/m 31-3, eindigt automatisch
Beperking : Geen
Contributie : € 99,00

Eenmalig inschrijfgeld : € 17,50

Alle leden mogen op tijden dat hun groep geen afhangrecht heeft, gebruik maken van de vrijliggende banen, mits zij bij de komst van speelgerechtigde leden de baan direct verlaten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministratie op nummer 06-53 44 9634

Voor vragen over tennisles kunt u contact opnemen met Leon Zuijdendorp op 06-47214553.