Lidmaatschap

De tennisvereniging kent 4 verschillende lidsoorten: Senior, Junior, Mini en Winterlid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij instroom na februari wordt een korting naar rato toegepast. Lidmaatschap is per jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van 4 weken. (afmelden kan t/m 3 december, uitsluitend via de ledenadministratie)

Hieronder volgt een overzicht van soort en contributie 2022:

Senior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 17 jaar of ouder
Beperking : Geen
Contributie : € 167,50

Junior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tenminste 11 jaar en niet ouder dan 17 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 82,50

Mini
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tot 11 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 51,00

Winterlid
Omschrijving: Lidmaatschap van 1-11 t/m 31-3, eindigt automatisch
Beperking : Geen
Contributie : € 99,00

Eenmalig inschrijfgeld : € 17,50

Alle leden mogen op tijden dat hun groep geen afhangrecht heeft, gebruik maken van de vrijliggende banen, mits zij bij de komst van speelgerechtigde leden de baan direct verlaten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministratie op nummer 06-27 39 6442

Voor vragen over tennisles kunt u contact opnemen met Leon Zuijdendorp op 06-47 21 4553. (Bij voorkeur via WhatsApp)