Lidmaatschap

De tennisvereniging kent 4 verschillende lidmaatschappen: Senior, Junior, Mini en Winterlid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt stilzwijgend verlengd. Bij instroom na februari wordt een korting naar rato toegepast. Lidmaatschap is per jaar opzegbaar, met een opzegtermijn van 4 weken. Afmelden kan t/m 3 december, uitsluitend via de ledenadministratie.

Hieronder volgt een overzicht van soort en contributie 2023:

Senior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 17 jaar of ouder
Beperking : Geen
Contributie : € 184,00

Junior
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tenminste 11 jaar en niet ouder dan 17 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 90,00

Mini
Omschrijving : Leeftijd per 1-1 tot 11 jaar
Beperking : Geen
Contributie : € 56,00

Winterlid
Omschrijving: Lidmaatschap van 1-11 t/m 31-3, eindigt automatisch
Beperking : Geen
Contributie : € 109,00

Eenmalig inschrijfgeld : € 17,50

Hier kunt u lezen hoe u wijzigingen kunt doorgeven.

Alle leden mogen op tijden dat hun groep geen afhangrecht heeft, gebruik maken van de vrijliggende banen, mits zij bij de komst van speelgerechtigde leden de baan direct verlaten.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministratie op nummer 06-27 39 6442

Voor vragen over tennisles kunt u contact opnemen met Leon Zuijdendorp op 06-47 21 4553. (Bij voorkeur via WhatsApp)