Mutaties Lidmaatschap

Wijzigingen

Opgave van wijzigingen van persoonlijke gegevens, zoals die in de ledenadministratie zijn opgenomen, moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Hoe zeg ik op?

Volgens artikel 6 lid 2 van onze statuten kan opzegging slechts geschieden tegen het eind van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Dit betekent dat de opzegging uiterlijk 3 december door ons ontvangen moet zijn. Ontvangen wij de opzegging later, dan bent u automatisch lid voor het volgende jaar en contributie verschuldigd. Uw opzegging is pas definitief als u hiervan een bevestiging van ons ontvangen hebt, welke u binnen 8 dagen ontvangt.

Opzeggen kan uitsluitend via onze ledenadministratie per e-mail of per aangetekende brief.

Graag vernemen wij van u wat de reden van opzegging is.

E-mail: [email protected]

Ledenadministratie TV Smitshoek

06-27 39 6442